Skip to main content

Työpaikkasuomi - räätälöityä työelämälähtöistä suomen kielen koulutusta

Spring House tarjoaa ulkomaalaistaustaisille työelämälähtöistä kielikoulutusta. Koulutus on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille eri alojen työntekijöille.

Kiinnostaako ammatin ja työtehtävien mukaan räätälöity suomen kielen koulutus? Tule Spring Housen Työpaikkasuomi-koulutukseen.

Spring House tarjoaa ulkomaalaistaustaisille työelämälähtöistä kielikoulutusta. Koulutus kuuluu Euroopan sosiaalirahaston Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hankkeeseen.
Työpaikkasuomi-koulutus on ammatin ja työtehtävien mukaan räätälöityä suomen kielen koulutusta.

Koulutus on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille eri alojen työntekijöille. Koulutuksen paikka ja toteutus ovat sovittavissa tarpeen mukaan.

Koulutuksien kesto on 30, 60, 90 tai 120 tuntia.

Tavoitteena parantaa, selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssä

Koulutuksen tavoitteena on parantaa ulkomaalaisten työntekijöiden tai Suomessa toimivien ulkomaalaisten yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa. Sen kautta hän voi edistää integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen.

Jäljelle jäävän osuuden maksaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskukset. Lopullinen hinta määrittyy koulutuksen keston, toteutustavan ja ryhmäkoon mukaan.

Työnantaja maksaa 30-50 % koulutuksen kokonaishinnasta.

Hyötyinä on, että työntekijän koko potentiaali saadaan käyttöön organisaatioissa. Hän voi kehittää ammattisanastoaan ja käsitteistöään.

Samalla hänen viihtyisyytensä työyhteisössä paranee ja hän sitoutuu työpaikkaan. Lisäksi työturvallisuus paranee.

Lisätietoja saat Spring Housesta.

Katso TE-palveluiden video Työpaikkasuomi-koulutuksesta!