Skip to main content

Outplacement ja muutosturva

Outplacement-palveluillamme työnantaja voi vastuullisesti ja onnistuneesti hoitaa irtisanottavien työntekijöiden muutosturvan edellyttämät toimenpiteet.

Palvelu lyhyesti:

  • Muutosturvalla tarkoitetaan taloudellisin ja tuotannollisin syin irtisanomisen kohteeksi tai sen uhan alle joutuneille työntekijöille suunnattuja toimenpiteitä, jotka helpottavat työntekijöiden työllistymistä.

  • Palvelua on järjestettävä siten, että sen arvo vastaa rahassa tyypillisesti irtisanottavan henkilön keskimääräistä kuukausipalkkaa. Palvelu on toteutettava irtisanomisajan päättymisen jälkeen kahden kuukauden kuluessa.

  • Uudelleensijoitus- eli outplacement-valmennuskokonaisuutemme sisältää: Soiton ohjattavalle, ennakkokyselyn, henkilökohtainen ohjauksen, ryhmävalmennuksen tai näiden yhdistelmän, kompetenssikartoituksen, sekä muutoksen käsittelyn ja oman osaamisen tunnistamisen. Lisäksi kartoitamme alue- ja alakohtaisen työmarkkinatilanteen, työllistävät toimialat, ammattinimikkeet, yritykset ja piilotyöpaikat.

Hyödyt:

  • Spring Housen avulla työnantaja voi vastuullisesti ja onnistuneesti saattaa palveluksessaan olleet työntekijät uuden uran alkuun.

  • Spring Housen onnistumismahdollisuudet ovat hyvät ja palvelu laadukasta.

Ota yhteyttä! Kerron mielelläni lisää muutosturvasta.