Skip to main content

Management audit -palvelumme kirkastaa johdon kriittiset menestystekijät suhteessa muihin. Se toimii hyvänä pohjana uusille avainhenkilörekrytoinneille.

Palvelu lyhyesti:

  • Organisaation ylimmän johdon suoriutumista, johtamistaitoja ja kehitystarpeita monipuolisesti arvioiva kartoitus.
  • Kartoituksen prosessi tukee aina räätälöidysti asiakkaan liiketoiminnan nykytilannetta ja tavoitteita.
  • Kartoituksessa hyödynnetään ulkoista benchmark-kohderyhmää (esim. kilpailijat).
  • Kartoitus tuo vastauksia liiketoiminnalle kriittisiin kysymyksiin: Kuinka johto menestyy kilpailijayrityksen johtoa paremmin? Onko yritysjohdolla oikeat kompetenssit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi? Kuinka vahva osaamispotentiaali johdolla on alan toisiin toimijoihin verrattuna? Missä asioissa johdon suoriutumista on kehitettävä? Mihin johdon menestys perustuu?
  • Useimmiten kartoitukseen sisällytetään viisi vaihetta: 1. Johdon menestystekijöiden määrittely 2. Johdon yksilö- ja tiimisuoriutumisen vahvuuksien ja heikkouksien identifiointi ja mittaus 3. Johdon mitattavien ominaisuuksien sisäinen ja ulkoinen benchmarkkaus 4. Parannustoimenpiteet yksilö- ja organisaatiotasolla 5. Menestystekijöiden määrittely ja muutosvaikutusten arviointi.

Hyödyt:

  • Kirkastaa johton kriittiset menestystekijät suhteessa kilpailijoihin.
  • Toimii hyvänä pohjana uusille avainhenkilörekrytoinneille.
  • On skaalattavissa liiketoiminnan mittoihin.
  • Tulokset tuovat tehokkaan työvälineen parantaa esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyä.