Skip to main content

Johtaminen ja esimiestyö - johtamisen ja esimiestyön valmennukset

Parantuneella esimiestyöllä uudistetaan koko yrityskulttuuria ja saadaan aikaa parempia tuloksia. Esimiesvalmennustemme tuella yritys voi parantaa henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttään.

Palvelu lyhyesti:

  • Palvelu tuo johdolle ja esimiehille tehokkaita eväitä liiketoimintalähtöiseen johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen.
  • Huolella rakennettu kehittämisohjelma kannustaa ja valmistaa työyhteisöä johtamiskulttuurin positiiviseen muutokseen.
  • Esimiesvalmennuksessa voidaan pureutua esim. seuraaviin teemoihin:

Strategian mukainen johtaminen, Uudistumisen, luovuuden ja muutoksen johtaminen, Myynnin johtaminen, Asiakaspalvelun johtaminen, Työhyvinvoinnin johtaminen, Arvostava johtaminen, Valmentava johtaminen, Itsensä johtaminen, Huipputiimin johtaminen, Erilaisuus ja vuorovaikutustaidot, Neuvottelu- ja esiintymistaidot, Osallistavat menetelmät, Laadukkaat kehityskeskustelu, Varhainen välittäminen ja palaute

Hyödyt:

  • Esimiesten ottaessa käyttöön opit valmennuksesta heidän työhönsä ollaan tyytyväisempiä
  • Spring Housella on vahvaa kokemusta myös StaffPoint-konsernin omien esimiesohjelmien, esimerkiksi StaffLeaderin valmentajana.

Hesburgerin ja Spring Housen yhteistyö vuonna 2020

Hesburger haluaa olla alansa paras työpaikka. Hesburgerin pitkäaikaisena kumppaniana Spring House on ollut auttamassa tähän tavoitteeseen pääsemisessä jo vuodesta 2012 lähtien.

Vuonna 2020 Spring House toteutti sadoille Hesburgerin esihenkilöille ja heidän alaisilleen uudet 360-tutkimukset. Tuloksia verrataan kaksi vuotta sitten tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksella tuetaan johtamistyössä kehittymistä.