Skip to main content

Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus

Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus on mahdollisuus opiskella suomen kieltä työsuhteen, työkokeilun, palkkatuetun työn, oppisopimuksen tai opiskelun rinnalla.

Koulutukseen osallistuneet työskentelevät aikaisempaa sujuvammin suomen kielellä, joka mahdollistaa työllistymisen myös jatkossa. Työelämän näkökulmasta koulutus varmistaa alalla tarvittavan kielitaidon myötä työnteon sujuvuuden.

Ideana on, että työelämälähtöinen suomen kielen koulutus toteutetaan työelämän tarpeista lähtien; työnantajat ovat mukana määrittelemässä, mikä on työntekemisen ja alan näkökulmasta keskeistä kielitaitoa. Suomen kielen kouluttaja suunnittelee tämän ja koulutukseen osallistuvan kielitaidon pohjalta opetuksen.

Kenelle koulutus sopii?

Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus sopii kaikille maahan muuttaneille, eikä siinä ole kielitaitovaatimuksia; se sopii ensimmäiseksi askeleeksi kielen opiskelussa tai suomen kielen nyanssien hiomiseen. Keskeistä on se, että työnantaja toivoo työntekijän tai työhön tulevan kielitaidon kehittyvän joko alakohtaiseen kieleen tai työpaikalla käytettävään kieleen liittyen.

Toteutus

Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan autenttisessa työympäristössä, eli työpaikalla. Koulutukseen kuuluu yksi lähiopetustunti ja kaksi itsenäisen opiskelun tuntia viikoittain. Työpaikalla tapahtuva opetus varmistaa sen, että koulutuksessa keskitytään työyhteisön käyttämään kieleen ja kielen oppija pääsee välittömästi käyttämään oppimiaan kielen asioita todellisissa tilanteissa. Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus räätälöidään siis joka kerta erikseen. Valmennuksen kesto on keskimäärin 15 viikkoa, eli 15 lähiopetustuntia työpaikalla ja 30 tuntia itsenäistä opiskelua.

Huom! Yksilöllisen toteutuksen lisäksi koulutusta toteutetaan pienryhmissä etäopetuksena. Pienryhmä kokoontuu Teamsin välityksellä kerran viikossa oppitunneille ja jokainen osallistuja saa yksilölliset työelämälähtöiset itsenäiset tehtävät seuraavalle viikolle. Lisätietoja esitteestä!

Lataa esitteeet
Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus 2020 -esite

Työelämälähtöinen-suomen-kielen-valmennus

Suomen kielen koulutus on osa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hanketta.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vuokko Palkovaara p. 050593 3983, vuokko.palkovaara@pksotu.fi tai
Silja Holm p. 050 593 3406, silja.holm@pksotu.fi

tyoelamalahtoinensuomi logokoonti