Skip to main content

TULE TYÖNHAKUVALMENNUKSEEN!

etukannet

Oulussa järjestettävässä työnhakuvalmennuksessa päivität valmentajan tuella työnhakutaitosi ja teet yhdessä valmentajan ja muun ryhmän kannustuksella aktiivista työnhakua.

Valmennuksen teemoja ovat muun muassa:

 • Työnhaun uudet tuulet: Mistä haen töitä, mitä töitä ja miten?
 • Oman osaamisen, vahvuuksien ja valmiuksien tunnistaminen sekä niiden näkyväksi tuominen!
 • Työnhakuasiakirjojen laatiminen tai päivittäminen ja kohdentaminen työnantajan tarpeisiin sopiviksi.
 • Työhaastattelussa menestyminen ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.
 • Verkostojen voima osana työnhakua.
 • Piilotyöpaikat esiin ja osumatarkkuutta hakemiseen.
 • Sosiaalinen media työnhaussa ja sähköisessä työnhaussa menestyminen.
 • Aktiivista työnhakua ja konkreettinen jatkosuunnitelma työnhaussa onnistumiseksi.

Miten Sinä hyödyt tästä valmennuksesta? Katso video kuullaksesi lisää Oulun seudun työnhakuvalmennuksesta!

Teemavalmennus: 10 tapaa löytää työpaikka

Tämä 7 päivän valmennus on tiivis ja tehokas paketti tämän päivän työnhausta. Valmennuksessa pureudutaan muun muassa omaan tarinaasi ja miten se hyödynnetään työnhaussa. Valmennuksessa saat pääsyn verkkomateriaaleihin, jotka tukevat työnhakuasi vielä valmennuksen jälkeenkin.

Valmennus toteutetaan lähivalmennuksen ja verkkovalmennuksen yhdistelmänä sisältäen päivittäiset workshopit eri aiheista. Verkkovalmennuksessa syvennyt haluamaasi erityisteemaan, jota tarvitset eniten juuri nyt.

Valmennus sisältää orientaation, 10 workshopia lähivalmennuksena sekä verkkovalmennusta.

Voit valita juuri sinulle nyt sopivimmat painopistealueet, joihin haluat valmennuksessa keskittyä:

 • Suunnitelmallisuus ja aikataulutus työnhaussa
 • Tarinallistaminen – oman osaamisen paketoiminen työnantajaa kiinnostavaan muotoon. Etsitään yhdessä vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin. Mikä minussa on kiinnostavaa persoonana? Mitä erityisosaamista minulla on, joka kiinnostaa työnantajaa? Mistä osaamisestani voisi olla hyötyä haettavassa työpaikassa?
 • Sosiaalisen median kanavat – miten löytää ja olla löydettävissä, keskitytään yhteen ammatillisesti hyödynnettävään somekanavaan tarkemmin tarpeesi mukaan
 • Mobiilisovellukset työnhaun apuna
 • Työpaikkailmoituksen analysointi ja tutustuminen työnantajaan
 • Osuva työhakemus ja avoin hakemuskirje
 • CV – krono-funktionaalisen ansioluettelon kirjoittaminen
 • Työnantajien kontaktointi – kylmät puhelut ja niissä onnistuminen
 • TE-toimiston tarjoamat palvelut apuna työnhaussa

Teemavalmennus: Menestystä työnhakutilanteisiin

Tämä kahdeksan päivän valmennus tuo varmuutta erilaisiin työnhakutilanteisiin. Tunnista osaamisesi ja tarjoa sitä rohkeasti eri tilanteissa työhakemuksesta työhaastatteluun. Valmennuksessa otetaan haltuun vuorovaikutus työnhaun eri vaiheissa, sinulle ja haettavaan työpaikkaan sopivasti, mukavassa porukassa ja kannustavan valmentajan ohjauksessa.

Tavoitteena, että työnhakijana annat mahdollisimman hyvän ja ammattimaisen kuvan itsestäsi ja mahdollisimman oikean kuvan osaamisestasi. Valmennus auttaa ymmärtämään, että omaa osaamistaan voi ja pitää arvostaa sekä omia aikaansaannoksiaan voi tuoda reilusti esille. Osaaminen kohdennetaan haettavaan tehtävään ja pyritään esittämään esimerkkien kautta.

Valmennuksen sisältöjä ovat:

 • Kartoitamme osallistujan vahvuudet ja kehittämisen kohteet, sekä osaaminen niin, että ne on helppo esitellä työnantajalle.
 • Käydään läpi ja harjoitellaan tavanomaisimpia haastattelutilanteita ja -kysymyksiä sekä niihin vastaamista.
 • Varmistetaan, että rekrytoija saa käsityksen hakijan osaamisesta ja saa oikean kuvan hakijasta.
 • Sosiaalisten taitojen harjoittelu ja liiallisen jännittämisen purkaminen voivat oleellisesti auttaa työnhakuprosessin eri vaiheissa.
 • Mietitään yhdessä, miten jännittämiseen voi suhtautua ja jopa muuttaa sen myönteiseksi voimavaraksi. Tutustutaan erilaisiin rentoutusmenetelmiin.
 • Valmennuksessa tunnistetaan työnhaun kannalta välttämättömimmät taidot ja kehitetään niitä.
 • Käymme läpi osallistujien tarpeet ja toiveet huomioiden myös yleiset esittäytymistaidot: itsensä esittely, reipas kättely, silmiin katsominen ja eri osapuolten huomiointi.
 • Keskustellaan ”small talkin” merkityksestä.
  Valmennus toteutetaan lähivalmennuksen ja verkkovalmennuksen yhdistelmänä sisältäen päivittäiset workshopit eri aiheista. Verkkovalmennuksena syvennyt haluamaasi erityisteemaan, jota tarvitset eniten juuri nyt. Valmennuksessa saat pääsyn verkkomateriaaleihimme, jotka tukevat työnhakuasi vielä valmennuksen jälkeenkin.

Teemavalmennus: Näin työnantaja löytää juuri Sinut!

Ole löydettävissä! Tämän kahdeksan päivän valmennuksen tavoitteena on verkostoitumisessa onnistuminen! Valmennuksen jälkeen Sinulla on koottuna oma ammatillinen verkostosi, oman osaamisen myyntimateriaalit kunnossa ja esillä eri medioissa sekä oma myyntipuhe hallussa. Valmennuksessa opit työnhakijana antamaan itsestäsi mahdollisimman hyvän ja ammattimaisen kuvan ja kohdennetusti kuvaamaan osaamistasi.
Valmennuksessa perehdytään muun muassa seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Mitä paremmin tunnet itsesi ja osaamisesi, sitä itsevarmemmaksi työnhaku- ja haastattelutilanteessa tunnet olosi, jolloin myös onnistuminen on todennäköisempää.
 • Tehdään oma työnhaku näkyväksi.
 • Suunnitellaan monipuolinen läsnäolo eri sosiaalisen median kanavissa työnhakua palvelevaksi osallistujien tarpeen mukaan.
 • Osallistuja saa neuvoja ja ohjeita, joiden avulla näkyvyyttä voi parantaa, aktiivisuus lisääntyy ja saa työnhakuun uutta puhtia!
 • Valmennuksessa tehdään myös persoonallinen CV-netti -esittely.
 • Kootaan oma ammatillinen verkosto ja laajennetaan sitä samalla.
  Valmennus toteutetaan lähivalmennuksen ja verkkovalmennuksen yhdistelmänä sisältäen päivittäiset workshopit eri aiheista. Verkkovalmennuksena syvennyt haluamaasi erityisteemaan, jota tarvitset eniten juuri nyt. Valmennuksessa saat pääsyn verkkomateriaaleihimme, jotka tukevat työnhakuasi vielä valmennuksen jälkeenkin.

Kysy lisää valmennuksestamme:
Spring House Oy
Puh. 09 726 2800
info@springhouse.fi

Ilmoittaudu mukaan palveluumme Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterissa!

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen:

Kaisu Haapala
Puh. 0295 056 552
Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut